Helder advies in bioprocestechnologie

Cyprio BV

Helder advies in bioprocestechnologie

Overige Informatie

Overige informatie

Cyprio BV heeft nauwe samenwerkingsverbanden met specialisten op het gebied van industriële afvalwaterzuivering. Hierdoor kan Cyprio BV uw bedrijf ook bij complexe zuiveringsvraagstukken adviseren (zoals begeleiding nieuwbouw of uitbreiding van zuiveringen, basisontwerpen van nieuwe zuiveringen, beoordeling techniekkeuze e.d.). Daarnaast biedt dit netwerk een garantie t.a.v. continuïteit van werkzaamheden in geval van calamiteiten.

Door ons netwerk zijn we in staat om op korte termijn (start-)biomassa voor uw zuivering te leveren. Indien u bijvoorbeeld op zoek bent naar zeer goed nitrificerend industrieel actief slib (slib dat dus tegen een “stootje” kan, met een nitrificatie snelheid >5 mg N/g DS x h) neem dan contact met ons op.

Geheimhouding

Alle werkzaamheden die door Cyprio BV en/of derden plaats vinden worden onder strikte geheimhouding uitgevoerd!

Wilt u nadere informatie ? Neem gerust contact met ons op!

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neem dan contact met ons op. Contact

Copyright Cyprio bv 2020 | Algemene Informatie