Helder advies in bioprocestechnologie

Cyprio BV

Helder advies in bioprocestechnologie

Diensten biologische luchtzuivering

De luchtkwaliteit zowel binnen als buiten een productielocatie vraagt tegenwoordig steeds meer aandacht vanwege milieu- en ARBO-regelgeving. Een goed functionerende luchtzuivering is hierbij dus een must. Cyprio BV is gespecialiseerd in basisontwerp en werking van biologische luchtfilters en verleent als zodanig ondersteuning bij het operationele beheer van biologische luchtzuivering. Daarnaast voeren we haalbaarheidsstudies uit om vast te stellen welk type luchtzuivering in de situatie van de klant het meest geschikt is. Indien de keuze is gevallen op een biofilter of scrubbersysteem kunnen wij desgewenst het ontwerp uitwerken.

Cyprio BV biedt ondersteuning en periodieke monitoring aan van een biologische luchtzuivering in de vorm van aan AIR-mon contract. Door frequente inspectie wordt er meer inzicht verkregen in het functioneren van de biologische luchtzuivering. Hiermee kunnen knelpunten geïdentificeerd worden en kan de stabiliteit van het luchtzuiveringsproces verbeterd worden. De werking van de luchtzuivering wordt geoptimaliseerd en kan worden gehandhaafd en/of verbeterd worden. In het geval van optreden van verstoringen in het luchtzuiveringsproces is er altijd specialistische kennis beschikbaar (die met de klant specifieke situatie bekend is).

Ook levert Cyprio BV advies met betrekking tot geurproblematiek. De focus hierbij ligt op het creëren van optimale filtercondities, zodat de aanwezige biologie de luchtverontreiniging afbreekt en niet tot problemen gaat leiden. Daarnaast adviseert Cyprio BV over de conditie van het in het biofilter aanwezige dragermateriaal met een op de verontreiniging afgestemde biologische karakteristiek. Ons uitgangspunt hierbij is het vinden van die oplossing , die voor de klant tegen minimale kosten een stabiel functionerende zuivering oplevert, waarbij de optredende problemen adequaat te voorkomen of te bestrijden zijn.

PRODUCTEN & DIENSTEN

Cyprio BV beschikt over meerdere gas-/lucht meetapparatuur:

 • Continue luchtmeting op H2S, CO, O2, VOC en LEL (CH4);
 • Alle afgascomponenten die middels Dräger gasdetectiebuisjes gemeten kunnen worden;
 • Gaswastesten en metingen op chemische parameters (voor de gehele lijst zie ‘industriële afvalwaterzuivering’);
 • Biofiltervulling analyses op vochtgehalte, nutriëntenconcentraties en pH en fractionering van het filtermateriaal. Beoordeling en advies procescondities en/of optimalisatie biofilter werking;
 • Microscopische analyse biofilm/filtervulling (aanwezigheid voldoende biomassa op de pakking, schimmelvorming, etc.);
 • Bepaling luchtdebiet, relatieve luchtvochtigheid, temperatuur en deeltjesgrootte (PM2,5/PM10);
 • Meting van aanwezigheid van biologische agentia in omgevingslucht/werkruimten voor bepaling potentiële gezondheidsrisico's i.v.m. blootstelling aan micro-organismen (zie microbiële analyses (LINK)).

De luchtkwaliteit zowel binnen als buiten een productielocatie vraagt tegenwoordig steeds meer aandacht vanwege milieu- en ARBO-regelgeving. Een goed functionerende luchtzuivering is hierbij dus een must. Cyprio BV is gespecialiseerd in basisontwerp en werking van biologische luchtfilters en verleent als zodanig ondersteuning bij het operationele beheer van biologische luchtzuivering. Daarnaast voeren we haalbaarheidsstudies uit om vast te stellen welk type luchtzuivering in de situatie van de klant het meest geschikt is. Indien de keuze is gevallen op een biofilter of scrubbersysteem kunnen wij desgewenst het ontwerp uitwerken.

Cyprio BV biedt ondersteuning en periodieke monitoring aan van een biologische luchtzuivering in de vorm van aan AIR-mon contract. Door frequente inspectie wordt er meer inzicht verkregen in het functioneren van de biologische luchtzuivering. Hiermee kunnen knelpunten geïdentificeerd worden en kan de stabiliteit van het luchtzuiveringsproces verbeterd worden. De werking van de luchtzuivering wordt geoptimaliseerd en kan worden gehandhaafd en/of verbeterd worden. In het geval van optreden van verstoringen in het luchtzuiveringsproces is er altijd specialistische kennis beschikbaar (die met de klant specifieke situatie bekend is).

Ook levert Cyprio BV advies met betrekking tot geurproblematiek. De focus hierbij ligt op het creëren van optimale filtercondities, zodat de aanwezige biologie de luchtverontreiniging afbreekt en niet tot problemen gaat leiden. Daarnaast adviseert Cyprio BV over de conditie van het in het biofilter aanwezige dragermateriaal met een op de verontreiniging afgestemde biologische karakteristiek. Ons uitgangspunt hierbij is het vinden van die oplossing , die voor de klant tegen minimale kosten een stabiel functionerende zuivering oplevert, waarbij de optredende problemen adequaat te voorkomen of te bestrijden zijn.

PRODUCTEN & DIENSTEN

Cyprio BV beschikt over meerdere gas-/lucht meetapparatuur:

 • Continue luchtmeting op H2S, CO, O2, VOC en LEL (CH4);
 • Alle afgascomponenten die middels Dräger gasdetectiebuisjes gemeten kunnen worden;
 • Gaswastesten en metingen op chemische parameters (voor de gehele lijst zie ‘industriële afvalwaterzuivering’);
 • Biofiltervulling analyses op vochtgehalte, nutriëntenconcentraties en pH en fractionering van het filtermateriaal. Beoordeling en advies procescondities en/of optimalisatie biofilter werking;
 • Microscopische analyse biofilm/filtervulling (aanwezigheid voldoende biomassa op de pakking, schimmelvorming, etc.);
 • Bepaling luchtdebiet, relatieve luchtvochtigheid, temperatuur en deeltjesgrootte (PM2,5/PM10);
 • Meting van aanwezigheid van biologische agentia in omgevingslucht/werkruimten voor bepaling potentiële gezondheidsrisico's i.v.m. blootstelling aan micro-organismen (zie microbiële analyses (LINK)).

Wilt u nadere informatie ? Neem gerust contact met ons op!

Spuiten

Copyrights: Cyprio bv
Copyrights: Cyprio bv

Biofilters

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neem dan contact met ons op. Contact

Copyright Cyprio bv 2020 | Algemene Informatie