Helder advies in bioprocestechnologie

Cyprio BV

Helder advies in bioprocestechnologie

Diensten industriële afvalwaterzuivering

Cyprio BV heeft ervaring in het oplossen van waterzuivering gerelateerde problemen: veelal worden deze veroorzaakt door een combinatie van (proces)technische aspecten en een niet optimale bedrijfsvoering t.a.v. de biologie. Wij proberen eerst vanuit een optimale benutting van de aanwezige installatie de bestaande problemen op te lossen, wat veelal betekend dat dure investeringen (renovatie of nieuwbouw) niet nodig zijn. Mocht deze aanpak niet slagen dan zoeken wij oplossingen tegen minimale investeringskosten.

Ons uitgangspunt hierbij is het vinden van die oplossing, die voor de klant tegen minimale kosten een stabiel functionerende zuivering oplevert, waarbij de optredende problemen adequaat te voorkomen of te bestrijden zijn. Daardoor helpen we onze klanten met bepaalde doelen:

 • Ondersteuning van operationele waterzuivering beheer (AWZI-Mon-product).
 • RWZI-fabriek audits, “trouble-shooting”, procesoptimalisatie (knelpunten identificatie, implementatie van oplossingen).
 • Haalbaarheidsdeskstudie + proof of concept piloten (lab schaal: conventionele ASU + nabezinktank, MBBR, SBR, MBR, bio N-verwijdering, bio P-verwijdering).
 • Basisontwerp (FEED-niveau) van aerobe/anaerobe RWZI, basis/gedetailleerde ontwerpondersteuning, second opinion/peer review van gedetailleerd ontwerp van leveranciers, technische evaluatie van biedingen.
 • RWZI- opstartondersteuning (voor het biologische en proces gedeelde, biedt Cyprio het meest geschikte opstartplan voor RWZI en onze klanten).

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Chemische analyse en metingen

Op een goed advies te geven bieden we aan de volgende (interne) analyses en metingen in afvalwater en actief slib:

 • pH, temperatuur, geleidbaarheid, redox potentiaal;
 • Chemisch zuurstof verbruik - CZV (op verzoek ook biochemisch zuurstofverbruik als er 10 of meer metingen gevraagd worden per analysesessie);
 • Stikstof: N-totaal, ammonium, nitriet en nitraat;
 • Fosfor: P-totaal, ortho-fosfaat (indien gewenst onderscheid vrije/gebonden fosfaat);
 • Zwavel: sulfaat, sulfiet, waterstofsulfide;
 • Chloride;
 • TOC;
 • Vetzuren (totaal organische zuren);
 • Zetmeel;
 • Surfactanten (kationonogeen, anionogeen, non-ionogeen);
 • Elementen/metalen: cadmium, chroom, ijzer, koper, lood, mangaan, molybdeen, nikkel, kalium, tin, zilver en zink (in de range van ca. 0,1 – 10 mg/l). Cyprio BV heeft daarnaast in samenwerking met SGS een analysepakket samengesteld voor elementenanalyse van biomassa waarbij de volgende parameters worden gemeten: droge stofgehalte/as-gehalte, elementen: Al, Ca, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, N (totaal/ Kj), Ni, P, K, Se, Na, S, Zn. Uit deze analyse kan ophoping van metalen in de zuivering worden vastgesteld en/of er een tekort aan macro-/micronutriënten in de AWZI/RWZI speelt.

AWZI-mon

Onder ons AWZI-Mon contract zijn ook locatiebezoeken inbegrepen, waaronder bepaalde veldmetingen uitgevoerd zijn:

 • In situ meting middels een Aquaread Multiparameter meetsonde (zuurstof, temperatuur, geleidbaarheid, redox, troebelheid, diepte, pH);
 • Ultrasone debietmeting van vloeistoffen in leidingen (mits toegankelijk);
 • Slibspiegelmeting in nabezinktank.

Activiteittesten

Wij voeren de volgende activiteittesten uit op actief slib:

 • Aerobe CZV-verwijdering (8, 24, 48, 72-uur beluchting);
 • CZV-verwijdering tijdens denitrificatie;
 • Respiratiemeting endogeen/exogeen;
 • Nitrificatie-/denitrificatiesnelheid;
 • Biologische P-verwijdering activiteit (P-opname en afgifte);
 • Toxiciteitmetingen (acuut of na 16 – 24 uur blootstelling);
 • conform ISO 81922: testen van de acute remming van de respiratie van actief slib;
 • conform ISO 9509: testen van de remming van nitrificatie in actief slib;
 • Pilottesten afvalwaterzuivering op laboratoriumschaal (zie kopje pilottesten);
 • Effect van temperatuur op biologische activiteit in situatie van de klant (testen kunnen bij temperatuur van 0 - 40 °C (of hoger) worden uitgevoerd).

Microscopische slibanalyses

Cyprio BV heeft jarenlange ervaring in uitvoeren van microscopische slibanalyses (Bioscan). Wij bieden hierbij een aantal verschillende opties aan, van zeer beperkte analyse (scan analyse) tot uitgebreide analyse inclusief kleuringen (Neisser- en Gram, PHB) afhankelijk van de situatie bij de klant. In combinatie met procesdata analyse en/of aanvullende analyses aan water/slib kunnen wij op basis van deze microscopische analyse lange en korte termijn verbeteropties danwel procesverstoringen identificeren. Neem gerust contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw situatie.

Fysisch/chemisch

Bepaling effectiviteit fysisch/chemische (voor-/na)zuivering:

 • Filtratie: membraanfiltratie, zandfiltratie;
 • Gravitatie: bezinking, centrifugatie;
 • Adsorptie: actief kool, zeoliet;
 • Precipitatie: struvietvorming, scalingpotentieel;
 • Flotatie: DAF;
 • Coagulatie/flocculatie: effect coagulanten/flocculanten, electrocoagulatie;
 • Ionenwisselingen: specifieke harssoorten of generieke hars;
 • Geavanceerde oxidatie: ozon, UV behandeling, waterstofperoxide, of combinaties hiervan.

Pilottesten

Cyprio biedt verschillen diensten aan op het gebied van pilottesten. Op deze wijze kunnen haalbaarheidsstudies uitgevoerd worden op bijvoorbeeld het gebied van moeilijk behandelbare afvalwaterstromen en nutriëntenverwijdering. De volgende principes kunnen getest worden:

 • Conventionele actief slib tank in combinatie met een nabezinktank;
 • SBR;
 • MBBR;
 • MBR (submerged, crossflow).

Activiteit testen

Floculatie test

Opstelling van pilottest

Cyprio geeft helder advies

Daarnaast ligt onze kracht in het leveren van advies bij renovatie, nieuwbouw of uitbreiding van industriële afvalwaterzuiveringen. Wij kijken naast de technische aspecten vooral ook naar de biologische aspecten tijdens de planning en realisatie van de zuivering. Hierdoor worden problemen in een later stadium voorkomen (zoals bijvoorbeeld ontbreken van nutriëntendosering, zuurgraad regeling, etc.). Indien gewenst kunnen wij als projectbegeleider optreden in de realisatie van de bouw en de opstart van de zuivering verzorgen. U bent daarbij ervan verzekerd dat u een ten aanzien van het biologische proces een goed werkende zuivering krijgt.

Wilt u nadere informatie ? Neem gerust contact met ons op!

MBBR/MBR pilottest

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neem dan contact met ons op. Contact

Copyright Cyprio bv 2020 | Algemene Informatie