Helder advies in bioprocestechnologie

Cyprio BV

Helder advies in bioprocestechnologie

Diensten microbiologische analyses

Microbiologische analyses

Cyprio BV biedt verschillende diensten aan op het gebied van microbiologische vraagstukken en analyses. Hieronder vallen bijvoorbeeld het vaststellen van de identiteit van biologische vervuiling, analyse van ziekteverwekkende bacteriën, risicoanalyse omtrent het werken met biologische agentia en het aantonen van aanwezigheid van Legionella in water en lucht rondom op en rondom de waterzuivering en risicobeoordeling van biologische vervuiling van proceswater.

Met name de maatschappelijke aandacht omtrent de aanwezigheid van Legionella bacteriën in aerobe waterzuiveringen maar ook in de omgevingslucht rondom aerobe waterzuiveringen is de afgelopen tijd sterk toegenomen. De centrale vraag hierbij is of de biologische luchtkwaliteit in de omgeving van de afvalwaterzuivering voldoet aan de actuele ARBO-wetgeving en in hoeverre werkzaamheden op de afvalwaterzuivering microbiologische risico’s met zich meebrengen (wat betreft potentiële blootstelling aan mogelijke ziekteverwekkende micro-organismen). Cyprio BV biedt werkzaamheden aan rondom het uitvoeren van onderzoeken naar aanwezigheid van biologische agentia in de werkomgeving van waterzuiveringen. Hierbij beschikt Cyprio BV over meetapparatuur om zowel Legionella bacteriën in de directe omgevingslucht van een aerobe AWZI alsook in de waterfase van de AWZI aan te kunnen tonen – ook kan Cyprio BV de aanwezigheid van Legionella bevestigen middels PCR/qPCR.

PRODUCTEN & DIENSTEN

  • Het meten van bacterie aantallen in de werkomgeving (in de directe lucht en/of water in AWZI’s, kantoorgebouwen, productieomgeving) om zo de mate van blootstelling vast te stellen (<500 – 2.000 KVE/m</strong>3). Hierbij wordt gebruik gemaakt van selectieve mediumplaten (Legionella, Enterobacteriën, E. coli, Pseuodomonos aeruginosa, gisten en schimmels, specifieke anaerobe bacteriën, totaal bacteriën);
  • Identificatie en bevestiging van potentieel pathogene bacteriën (bevestiging Legionella-soorten middels PCR/qPCR)
  • Naast het uitvoeren van microbiologische metingen levert Cyprio BV adviezen omtrent veilig werken met biologische agentia, risico beoordelingen en evaluatie, gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en bronbeheersing.

Wilt u nadere informatie ? Neem gerust contact met ons op!

PCR gel foto's - screening van Legionella

Copyrights: Cyprio bv

qPCR gebruikt om bacteriën DNA te screenen

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neem dan contact met ons op. Contact

Copyright Cyprio bv 2020 | Algemene Informatie