Helder advies in bioprocestechnologie

Cyprio BV

Helder advies in bioprocestechnologie

Diensten proces water en fouling

Problemen gerelateerd aan (her)gebruik van proces- of koelwater zoals verstoppingen, roestvorming en corrosie, productiestoringen of geurproblematiek worden vaak veroorzaakt door een combinatie van microbiologische en chemische processen. Cyprio BV is gespecialiseerd in de identificatie van door microbiologische (biofouling) oorzaken van verstoringen van het koel- of proceswatersysteem. Op basis hiervan kunnen concrete oplossingen worden aangedragen, waarbij in nauw overleg met de klant wordt samen gewerkt.

Risicoanalyse m.b.t. aanwezigheid van potentiële ziekteverwekkers in proceswater of fouling. Hierbij ligt de focus op aanwezigheid van totaal aantal bacteriën en indicatorsoorten zoals Legionella, Enterococcen, E.coli en Pseudomonaden. De resultaten van deze metingen worden gespiegeld aan de ARBO wet- en regelgeving en resulteren in een beheersingsplan van het besmettingsrisico voor de werknemer.

Identificatie van fouling of microbiologische corrosie veroorzakende biomassa. Cyprio BV kan middels klassieke microbiologische methoden een indicatie geven van het type (aanwezigheid aerobe of anaerobe bacteriën, evt. met Hygicult of BART test aantoonbare bacterietypen) en totaal aantallen van deze bacteriën die de bron van de fouling of corrosieproblematiek kunnen vormen. Bij voldoende beschikbaar budget kan Cyprio BV een unieke dienst aanbieden: bij succesvolle DNA isolatie kan uit de aangeleverde monsters met hoge mate van zekerheid de identiteit van de dominante bacteriën in de fouling worden aangetoond. Als u exact wilt weten welke bacteriën de bron van uw problemen vormen is dit de enige methode die deze vraag kan beantwoorden.

Bestrijding van biofouling (biocide gebruik of voorkomen daarvan). Overmatige microbiologische groei kunnen voor procesverstoringen zorgen, die met biociden worden bestreden. Het komt echter voor dat deze manier van bestrijding niet altijd even effectief blijkt of dat in verband met productspecificaties (bijv HACP) gebruik van biociden niet mogelijk is. Cyprio BV helpt u met het zoeken van een gepaste oplossing die in uw situatie wel voldoet (bronbestrijding door sturing van proceswatercondities, alternatieve methoden ter bestrijding van microbiële groei (UV/ozon), bepalen van een compatibel biocide in overleg met de leverancier).

Cyprio BV beschikt over specialisten in het oplossen van vraagstukken op het grensvlak tussen industrie en microbiologie. Deze hebben ruime ervaring in het aantonen en beheersen van pathogene en niet pathogene micro-organismen in werkomgeving, producten en proceswater. De kennis van industriële processen en inzicht in de microbiologie resulteert in efficiënte en in het productieproces passende keuzen voor bestrijdingsmethoden.

PRODUCTEN & DIENSTEN

  • Bepaling van aanwezigheid en kwantificeren micro-organismen m.b.v. selectieve groeimedia (totaal bacterie aantallen, aanwezigheid van potentiële pathogenen, etc.);
  • Meting van aanwezigheid van MIC gerelateerde micro-organismen (BART testen);
  • Contactmetingen aan oppervlakten voor bepaling aanwezigheid biologische agentia, bepaling potentiële gezondheidsrisico's;
  • Optimalisatie biocide verbruik & MIC-controle strategie;
  • Uitvoeren van risico-beoordelingen/-evaluaties;
  • Haalbaarheidsonderzoeken/-ontwerp gesloten watersystemen.

Wilt u nadere informatie ? Neem gerust contact met ons op!

BART-testen

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neem dan contact met ons op. Contact

Copyright Cyprio bv 2020 | Algemene Informatie