Helder advies in bioprocestechnologie

Cyprio BV

Helder advies in bioprocestechnologie

Industriële afvalwaterzuivering

Cyprio BV heeft verstand van biologisch afvalwater zuiveren (met bijkomende fysisch/chemische zuiveringstechnieken)

Cyprio biedt praktisch haalbare oplossingen

 

  • Wilt u weten of u met uw bestaande zuivering aan strengere vergunningseisen (bijv. in het kader van een revisie van uw vergunning) kunt voldoen of dat renovatie, uitbreiding of nieuwbouw nodig is?
  • Wilt u weten wat de mogelijke gevolgen van veranderende productieprocessen voor uw zuivering zijn?
  • Worden vergunningseisen overschreden door slibuitspoeling of plotseling disfunctioneren van uw zuivering?

Cyprio BV heeft ervaring in het oplossen van deze problemen: veelal worden deze veroorzaakt door een combinatie van (proces)technische aspecten en een niet optimale bedrijfsvoering t.a.v. de biologie. Wij proberen eerst vanuit een optimale benutting van de aanwezige installatie de bestaande problemen op te lossen, wat veelal betekend dat dure investeringen (renovatie of nieuwbouw) niet nodig zijn. Mocht deze aanpak niet slagen dan zoeken wij oplossingen tegen minimale investeringskosten.

Ons uitgangspunt hierbij is het vinden van die oplossing , die voor de klant tegen minimale kosten een stabiel functionerende zuivering oplevert, waarbij de optredende problemen adequaat te voorkomen of te bestrijden zijn.

Cyprio biedt ondersteuning bij zuiveringsproblemen

In geval van calamiteiten dient snel te worden gereageerd aangezien het gevaar van een vergunningsoverschrijding en daarbij horende sanctie (extra heffingslasten tot tijdelijke sluiting) dreigt . Adequate acties zijn dan nodig, zodat de eventueel opgetreden schade aan het biologisch proces beperkt blijft en de zuivering zo snel mogelijk weer onder normale condities kan worden bedreven. Cypro BV levert ondersteuning bij de bedrijfsvoering van de waterzuivering in een “AWZI-Mon” contract.

Cyprio BV levert tevens ondersteuning voor anaerobe zuiveringen. Door een combinatie van technische en microbiologische analyses identificeren wij eventuele knelpunten binnen uw anaerobe zuivering en komen wij met concrete oplossingen voor uw zuiveringsproblemen. Ook verzorgen wij (in samenwerking met Opure BV te Ede) nutriëntenleveringen (desgewenst op maat samengesteld voor uw situatie) voor een optimale biologische werking en anaerobe korrelslib leveringen om in geval van nood de capaciteit van de anaerobe reactor zo snel mogelijk te herstellen.

Beluchtingsbeeld en nabezinktank

Afvalwaterzuivering in de papierindustrie heeft ten opzichte van chemische industrie een volledig eigen dynamiek. Door het uitvoren van metingen en analyses krijgen we een goed beeld van de actuele zuiveringscondities - hiervoor gebruiken we geavanceerder multi-parameter instrumenten:

Cyprio geeft helder advies

Daarnaast ligt onze kracht in het leveren van advies bij renovatie, nieuwbouw of uitbreiding van industriële afvalwaterzuiveringen. Wij kijken naast de technische aspecten vooral ook naar de biologische aspecten tijdens de planning en realisatie van de zuivering. Hierdoor worden problemen in een later stadium voorkomen (zoals bijvoorbeeld ontbreken van nutriëntendosering, zuurgraad regeling, etc.). Indien gewenst kunnen wij als projectbegeleider optreden in de realisatie van de bouw en de opstart van de zuivering verzorgen. U bent daarbij ervan verzekerd dat u een ten aanzien van het biologische proces een goed werkende zuivering krijgt.

Wilt u nadere informatie ? Neem gerust contact met ons op!

Een goed werkende beluchting is een primaire voorwaarde voor een goed zuiveringsresultaat. Regelmatige controle van de online zuurstofmeting is dan ook zeer belangrijk!

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neem dan contact met ons op. Contact

Copyright Cyprio bv 2020 | Algemene Informatie