Helder advies in bioprocestechnologie

Cyprio BV

Helder advies in bioprocestechnologie

Pilottest uitgevoerd in ons laboratorium – SBR (1)

Cyprio biedt verschillen diensten aan op het gebied van pilottesten. Op deze wijze kunnen haalbaarheidsstudies uitgevoerd worden op bijvoorbeeld het gebied van moeilijk behandelbare afvalwaterstromen en nutriëntenverwijdering.

Legionella detectie

Met name de maatschappelijke aandacht omtrent de aanwezigheid van Legionella bacteriën in aerobe waterzuiveringen maar ook in de omgevingslucht rondom aerobe waterzuiveringen is de afgelopen tijd sterk toegenomen. De centrale vraag hierbij is of de biologische luchtkwaliteit in de omgeving van de afvalwaterzuivering voldoet aan de actuele ARBO-wetgeving en in hoeverre werkzaamheden op de afvalwaterzuivering microbiologische risico’s met zich meebrengen (wat betreft potentiële blootstelling aan mogelijke ziekteverwekkende micro-organismen). Cyprio BV biedt werkzaamheden aan rondom het uitvoeren van onderzoeken naar aanwezigheid van biologische agentia in de werkomgeving van waterzuiveringen. Hierbij beschikt Cyprio BV over meetapparatuur om zowel Legionella bacteriën in de directe omgevingslucht van een aerobe AWZI alsook in de waterfase van de AWZI aan te kunnen tonen – ook kan Cyprio BV de aanwezigheid van Legionella bevestigen middels PCR/qPCR.

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neem dan contact met ons op. Contact

Copyright Cyprio bv 2020 | Algemene Informatie