Helder advies in bioprocestechnologie

Cyprio BV

Helder advies in bioprocestechnologie

Proceswater en fouling

Wij kunnen u helpen met het vaststellen van de aard en omvang van verstoringen veroorzaakt door microbiologische fouling en/of corrosie en passende oplossingen.

Problemen gerelateerd aan (her)gebruik van proces- of koelwater zoals verstoppingen, roestvorming en corrosie, productiestoringen of geurproblematiek worden vaak veroorzaakt door een combinatie van microbiologische en chemische processen.

Cyprio BV is gespecialiseerd in de identificatie van door microbiologische (biofouling) oorzaken van verstoringen van het koel- of proceswatersysteem. Op basis hiervan kunnen concrete oplossingen worden aangedragen, waarbij in nauw overleg met de klant wordt samen gewerkt.

Wij kunnen u helpen door het uitvoeren van een risicoanalyse m.b.t. aanwezigheid van potentiële ziekteverwekkers in proceswater of fouling. Hierbij ligt de focus op aanwezigheid van totaal aantal bacteriën , schimmels en gisten en indicatorsoorten zoals Legionella, Enterococcen, E.coli en Pseudomonaden. De resultaten van deze metingen worden gespiegeld aan de ARBO wet- en regelgeving en resulteren in een beheersingsplan van het besmettingsrisico voor de werknemer.

Identificatie van fouling of microbiologische corrosie veroorzakende biomassa. Cyprio BV kan middels klassieke microbiologische methoden een indicatie geven van het type (aanwezigheid aerobe of anaerobe bacteriën, evt. met Hygicult of BART test aantoonbare bacterietypen) en totaal aantallen van deze bacteriën die de bron van de fouling of corrosieproblematiek kunnen vormen. Daarnaast kunnen wij met DNA technieken de identiteit van de dominante bacteriën in foulingmonsters bepalen. Als u exact wilt weten welke bacteriën de bron van uw problemen vormen is dit de enige methode die deze vraag kan beantwoorden.

De resultaten van de werkzaamheden worden gebruikt om een behandelplan op te stellen voor de bestrijding van biofouling (biocide gebruik of voorkomen daarvan). Overmatige microbiologische groei kunnen voor procesverstoringen zorgen, die met biociden worden bestreden. Het komt echter voor dat deze manier van bestrijding niet altijd even effectief blijkt of dat in verband met productspecificaties (bijv HACP) gebruik van biociden niet mogelijk is. Cyprio BV helpt u met het zoeken van een gepaste oplossing die in uw situatie wel voldoet (bronbestrijding door sturing van proceswatercondities, alternatieve methoden ter bestrijding van microbiële groei (UV/ozon), bepalen van een compatibel biocide in overleg met de leverancier).

Cyprio BV beschikt over specialisten in het oplossen van vraagstukken op het grensvlak tussen industrie en microbiologie. Deze hebben ruime ervaring in het aantonen en beheersen van pathogene en niet pathogene micro-organismen in werkomgeving, producten en proceswater. De kennis van industriële processen en inzicht in de microbiologie resulteert in efficiënte en in het productieproces passende keuzen voor bestrijdingsmethoden. Heeft u een probleem in uw productie van biologische aard ? Neem dan gerust contact met ons op om te kijken in hoeverre wij iets voor u kunnen betekenen.

Wilt u nadere informatie ? Neem gerust contact met ons op!

Water fouling

Copyright Cyprio 2019

Fouling

Copyright Cyprio 2019

De E-coli bacterie

Copyright Cyprio 2019

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neem dan contact met ons op. Contact

Copyright Cyprio bv 2020 | Algemene Informatie