Helder advies in bioprocestechnologie

Cyprio BV

Helder advies in bioprocestechnologie

Onze tarieven

Cyprio BV rekent voor haar diensten concurrerende tarieven.

Met ingang van 01-01-2024 gelden de volgende tarieven voor werkzaamheden van Cyprio BV:

  • € 90,-/reis- of administratie uur;
  • € 147,50/uur desk/veld of lab (exclusief analysekosten voor cuvettentesten).
  • Voor reiskosten geldt een km-prijs van € 0,75/km.

 

Voor contractwerkzaamheden (AWZI-mon/AIR-Mon) gelden aangepaste tarieven (korting op basis van contractduur en contractsom in overleg).

Bioscans
(microscopische biomassa analyses – tarief 2024)

Cyprio BV biedt als product Bioscans aan. Bioscans worden uitgevoerd om de kwaliteit van de actieve biomassa in de zuivering te volgen en om microscopische eigenschappen van het actiefslib te koppelen aan procescondities (en procesoptimalisaties). Periodieke analyse is aan te bevelen om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van het operationeel beheer op de slibkwaliteit en om tijdig bij te kunnen sturen bij procesveranderingen.

Samen met procesdata analyse zijn Bioscans een waardevol monitoringsgereedschap, waarbij de verkregen inzichten in de ontwikkeling van de slibkwaliteit leiden tot een stabieler functioneren van de zuivering (en daarmee verbeterde zuiveringsprestaties = lagere zuiveringslasten). Afhankelijk van de gewenste diepgang in analyse en informatie die door de klant wordt gewenst biedt Cyprio BV de volgende typen Bioscans aan:

Uitgebreide Bioscan
(actief slib)

Een uitgebreide Bioscan wordt geadviseerd als meerdere typen draadvormende bacteriën (filamenten) in grote aantallen aanwezig zijn dat deze tot “lichtslib” problematiek kunnen leiden of als de dominantie draden niet zonder kleuringen geïdentificeerd kunnen worden. Ook als de klant een uitgebreide rapportage wenst van het slibbeeld wordt een uitgebreide Bioscan aangeraden .

Een uitgebreide Bioscan omvat een gedetailleerde beschrijving van het slibbeeld (vlokmorfologie, vlokstructuur, aanwezigheid draden, waargenomen hogere organismen en kwaliteit waterfase) en koppeling aan procesindicatoren en bijbehorende adviezen/verbeteropties t.a.v. het operationeel beheer. De dradenidentificatie is inclusief Gram, Neisser en PHB kleuring waarbij alle dominante dradensoorten (ook indien >6) worden geanalyseerd. Daarnaast wordt ook een vlok-en agglomeraatgrootte bepaling uitgevoerd. De digitale rapportage (PDF) bevat 6 tot 12 foto’s van het slibbeeld.

Prijs: € 970,-/ 1e monster*

Standaard Bioscan
(slib/biofilter biomassa)

Indien de identiteit van de aanwezige filamenten in het slib al bekend is of als er geen/nauwelijks draden in het slib aanwezig zijn, maar wel een uitgebreide rapportage en terugkoppeling gewenst is, adviseert Cyprio BV een standaard Bioscan.

Een standaard Bioscan is vergelijkbaar met de uitgebreide Bioscan, echter er wordt geen vlokgroottemeting of kleuringen uitgevoerd. De  dradenidentificatie is wel uitgebreid tot alle soorten die zonder kleuringen geïdentificeerd kunnen worden. Rapportage in digitale vorm (PDF).

Prijs: € 800,-/ 1e monster* (meerprijs vlokgroottemeting = € 72,50)

Beperkte Bioscan
(slib/biofilter biomassa)

Vaak wordt dit type analyse binnen een “AWZI-Mon” contract aangeboden als de klant bekend is met de wijze van rapportage van Cyprio BV. Een beperkte Bioscan levert een goede monitoring tegen gereduceerde kosten.

De uitvoering van de werkzaamheden verloopt volgens het protocol van een standaard Bioscan, waarbij er geen vlokgroottebepaling of kleuring wordt uitgevoerd en de rapportage, beschrijving van het slibbeeld en daaraan samenhangende advisering beknopt wordt uitgevoerd met ca. 6 slibfoto’s in de rapportage.

Prijs:€ 690,-/ 1e monster* (meerprijs vlokgroottemeting = € 72,50)

Quick Bioscan
(slib/biofilter biomassa)

Tijdens acute procesveranderingen (bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit of bedrijfsstop) kunnen Quick Bioscans worden toegepast als een effectief en goedkoop instrument om de conditie van de biomassa te monitoren.

De Quick Bioscan omvat een beperkte analyse en summiere beschrijving van slibbeeld en terugkoppeling. Rapportage met 2 – 4 foto’s in e-mail of pdf document als attachment. Quick Bioscans/scananalyses worden alleen binnen een contractrelatie aangeboden of op basis van een minimale afname van 4 analyses/monsters. Op de scan analyses wordt geen korting gegeven.

Prijs: € 330,-/ 1e monster

Morfologische beoordeling
anaeroob korrelslib

Beoordeling onder stereomicroscoop van morfologie van korrelslib (vorm, integriteit, kwaliteit) , korrelgroottemeting en indicatieve hydrofobiciteit kleuring, digitale rapportage (PDF). Tegen een meerprijs van € 550,- tot €750,- (afhankelijk van het aantal testsubstraten) kan een activiteitstest (op aanvraag), bepaling bezinkingseigenschappen (valsnelheid korrels)+ DS en OS meting worden uitgevoerd.

Prijs: € 580,-/ monster

* Voor het tweede en volgende monster (bijv. verschillende zuiveringsstraten of monstername datum) dat gelijktijdig wordt aangeleverd wordt een korting van 50% gegeven op de analyseprijs: resultaten worden in 1 rapportage vermeld. Indien separate rapportage gewenst is bedraagt de korting 25%. Deze kortingen zijn niet van toepassing op de anaerobe activiteittesten. Binnen een AWZI-Mon contract gelden prijzen op basis van tijdbesteding

Wilt u nadere informatie ? Neem gerust contact met ons op!

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neem dan contact met ons op. Contact

Copyright Cyprio bv 2020 | Algemene Informatie